Het oefenen van een nieuw stuk duurt ongeveer 3 maanden. Als het klaar is wordt er een voorstelling georganiseerd. De kinderen spelen het stuk voor de buurtbewoners, hun eigen familie, maar ook op andere plaatsen zoals in een dorp dat hen speciaal daarvoor heeft uitgenodigd of in een grote stad als Chennai (Madras).

De Kattaikkuttu Kids zijn best beroemd geworden. Ze krijgen recensies in de krant, enthousiaste reacties en worden vaak uitgenodigd om te spelen en om aan culturele evenementen mee te doen.

De kinderen kunnen nu 6 stukken spelen. Hieronder vindt je de beschrijvingen.

Vilaiyattin Vilaivu = Spel of waarheid?

Gebaseerd op de Mahabharata en geschreven door P.Rajagopal in 1992.
Duur: 2½ uur
Regisseur: P.Rajagopal
Kostuums en benodigdheden: Hanne M. de Bruin

De 5 Pandava broers en hun 100 neven, de Kaurava's, groeien samen op en worden getraind in het gebruik van wapens, oorlogvoering en Kunst. In het stuk zie je allerlei tests die de jongens moeten uitvoeren om hun intelligentie en gevechtskunde te laten zien. Hun leraar Drona, zelf een beroemde boogschutter, trekt de Pandava's voor omdat zij in alles beter zijn. Zijn speciale liefde gaat uit naar één van de broers: Arjuna.

De Kaurava's worden natuurlijk jaloers. Die jaloezie gaat nooit over. Het is oorzaak van de latere Mahabharata oorlog.

Mayakkudirai = Het vliegende paard

Nieuw stuk geschreven door P. Rajagopal in 1996
Duur: 70 min.
Regisseur: P.Rajagopal
Kostuums en rekwisieten: Hanne M. De Bruin, A. Palani, Margot van Dam

'Het vliegende paard' is een kinderstuk in Kattaikkuttu stijl. Het stuk gaat over de onverwachte ontmoeting tussen 2 schoolkinderen met 2 buitenaardse wezens. Deze wezens , Kadak Kadak en Modak Modak zijn hun 'sakti' of 'kracht' kwijt. In een poging om sakti terug te vinden, vragen de kinderen hulp bij een paar dieren en een paar mensen uit het dorp. Uiteindelijk is het de clown (= Kattiyakkaran) die hen op een bijzondere manier vertelt waar ze hun verloren kracht kunnen vinden.

Het script van 'Thre Magic Horse'( het vliegende paard) zal samen met het levensverhaal van Aiyappan in India uitgegeven worden als een kinderboek bij Tulika Publishers in Chennai.
www.tulikabooks.com/whereilive.htm
Vilvalaipu = Het spannen van de boog

Een traditioneel Mahabharata stuk
Duur: 6 uur
Korte versie: 1½ uur
Regisseur: P. Rajagopal
Kostuums en benodigdheden: Hanne M. de Bruin, A.Palani

Drupada, de koning van de Panchala's, jammert dat hij niet in staat is geweest zijn belofte na te komen. Hij zou zijn dochter Draupadi aan Arjuna uithuwelijken. Maar hij is bang dat de Pandava's dood zijn, omdat een brand het paleis, waar zij verbleven, totaal heeft verwoest. Drupada's astroloog verzekert de koning echter dat de Pandava's en hun moeder Kunti het paleis levend ontvlucht zijn. Daarop verschijnt de wijze Vyasa. Hij informeert Drupada dat, als hij wil dat zijn dochter met Arjuna zal trouwen, hij een wedstrijd-bruiloft (svayamvara) moet organiseren. Hier zullen de koningen van alle 55 landen de grote boog moeten spannen om Draupadi's hand te winnen.

Eén voor één proberen de koningen, waaronder ook Duryodhana, de boog te spannen en falen. Karna lukt het bijna . Maar ook hij mislukt omdat de god Krishna stiekem het touw van de boog breekt, zodat Karna op de grond valt. De Pandava-broers komen naar de wedstrijd verkleed als arme Brahmanen. Dan lukt het Arjuna om de boog te spannen. Hij wint de hand van Draupadi.
Veriyattam = Bezetenheid

New Play written bij P.Rajagopal in 1994
Duur: 5 uur
Korte versie: 1½ - 2 uur
Regisseur: P.Rajagopal
Kostuums: Hanne M.de Bruin, A.Palani

Veriyattam heeft als thema de verschillende aspecten van 'veri', een Tamil woord dat letterlijk "bezetenheid" of "gekheid" betekent. In het stuk wordt de "bezetenheid" zichtbaar als verlangen naar geld, sociale positie, macht, religieus extremisme. De"bezetenheid" maakt eerlijkheid onmogelijk. Het verstoort de samenleving.

Koning Kaliyugasuran en zijn 4 ministers zijn verschrikkelijk hebzuchtig. Kaliyugasuran is demon die van gedaante kan verwisselen. Hij verandert bijvoorbeeld in een tijger en hij kan groot en klein worden. Zijn naam komt van Kali Yuga. Dat is de duistere eeuw waarin we nu leven. In het stuk steelt hij een gouden kruik van de dorpsbewoners. Zijn tegenstanders zijn de jonge koningin Vempuli en Sinki, een soort zigeunervrouw die wijs en ervaren is.
Het stuk wordt verteld door drie Kattiyakkarans (= clowns) die de stem van de gewone mannen en vrouwen verwoorden. De clowns geven voortdurend commentaar op het gedrag en de acties van de belangrijkste personages. Veel grappen, dus.

Veriyattam is een heldhaftig stuk (vira rasa), typisch Kattaikkuttu. Maar het laat ook een paar kanten van het Tamil Nadu dorpsleven zien, zoals religieuze processies waarbij een traditionele Terukattaikkuttu wordt uitgevoerd en waarbij 'trance' ontstaat. Ook wordt de Puliyattam, of Tijgerdans opgevoerd met een indrukwekkende drum- sessie.

Parkadal = De melk-zee

Concept: Hanne M. de Bruin
Nieuw stuk geschreven door P.Rajagopal in 2002
Duur: 60 min
Regisseurs: P.Rajagopal en Evelien M.A. Pullens
Kostuums, benodigdheden en poppen: Hanne M. de Bruin, Christa ten Brinke, A.Palani en leerlingen van de Kattaikkuttu school

'De melk-zee' is een moderne parodie op een oud scheppingsverhaal. Het verhaal gaat over de zoektocht van een Siamese tweeling naar hun eigen identiteit en over de verdeling van rijkdom.
Als 2 groepen zwervers de Melk-zee omroeren komen er allerlei spullen bovendrijven. Voor wie zijn die spullen? En voor wie is de mooie vrouw met de kruik vol levensgeluk? Naast Kattaikkuttu spel wordt er ook schaduwpoppenspel in dit stuk gebruikt.
Draupadi Tukil = Het dobbelspel

Traditioneel stuk
Duur: 6-8 uur
Verkorte versie: 1 uur
Regie: P.Rajagopal
Kostuums: A. Pallani, Hanne M.de Bruin

Duryodhana nodigt Dharma, de oudste van de Pandava's uit voor een gokspel. Sakuni, die voor Duryodhana speelt, gebruikt zwarte magie en wint het spel. Dharma verliest zijn legers, stad, paleis, zijn 4 jongere broers en uiteindelijk hun gezamenlijke vrouw, Draupadi.

Draupadi stelt dan de bekende vraag: "Vergokte Dharma mij vr of nadat hij zichzelf verspeelde? Pas als ik antwoord heb op deze vraag, kom ik." Woedend beveelt Duryodhana zijn broer Duhsasana, om Draupadi aan haar haren naar binnen te trekken. Enkel de jongste van de Kaurava broers, Vikarna, protesteert hier tegen. Duryodhana is woest. Hij laat Draupadi uitkleden voor het oog van de gevangen genomen Pandava broers. Draupadi heft haar handen in een gebed naar Krishna. De god helpt haar met een kilometers lange sari die haar naakte lichaam blijft bedekken.

De ongelukkige Draupadi zweert dat ze haar haren niet meer zal opbinden tot ze het ingesmeerd heeft met Duryodhana's bloed en het gekamd heeft met een rib uit zijn lijf. De andere 4 Pandava's leggen hun eigen eed af. Ze zweren alle Kaurava's te doden. Als de blinde koning Dhrtarashtra, vader van de Kaurava's, beseft wat er gebeurt probeert hij de beloftes ongedaan te maken. Dat lukt niet. Draupadi staat er op nog een keer te dobbelen. Nu zal ze zelf spelen en hiermee al de vorige spelletjes teniet doen. Dit laatste spel wint Draupadi.